Optická signalizace je účinný způsob, jak zvýšit bezpečnost práce

Nejčastější příčinou vzniku pracovních úrazů ve výrobních provozech bývá „provozní slepota“. Mluví se o ní v souvislosti s tím, že pracovníci pohybující se v určitém provozu delší dobu, ztrácejí ostražitost. Výstražné nápisy a tabulky sice čtou, ale nevnímají je. Pak se snadno stane, že při rutinní chůzi ve známém prostředí vstoupí do jízdní dráhy manipulačnímu vozíku či jiné technice. Tato rizika výrazně eliminuje moderní technologie, kterou je podlahová LED projekce. Zabývá se jí firma Visap s.r.o.

Princip podlahové LED projekce

Tato technologie spočívá v promítání různých bezpečnostních prvků, jako je například výstražná značka „STOP“, na podlahu přímo před procházejícího pracovníka či jinou osobu. Tato metoda má mnohem větší účinnost než tradiční upozorňování na nebezpečí ve formě psaných textů na tabulkách. Světelná signalizace přiměje pracovníka, aby se zastavil, rozhlédl se a nezpůsobil si tak zbytečně pracovní úraz.

 

Jak se podlahová projekce zavádí?

Předpokladem její realizace je důkladná analýza stávajícího výrobního procesu, kterou nejprve provedou pracovníci firmy Visap. Objednavatel si s pracovníky firmy Visap nejprve sjedná nezávaznou schůzku s cílem seznámení se s výrobním procesem. Poté provede Visap analýzu a navrhne optimální řešení. Všechny kroky se provádějí v těsné součinnosti s objednavatelem, který se tak přímo podílí na zlepšení pracovního prostředí, zvýšení produktivity práce a především na eliminaci rizik vzniku pracovních úrazů. Podlahová LED projekce je velice účinná moderní metoda a praktická prevence pracovních úrazů.

Další nabídka firmy Visap

Vedle promítání bezpečnostních prvků a výstražných značek, které zvyšují bezpečnost práce i efektivitu celého výrobního procesu, nabízí Visap také například projekce loga. Tato efektivní technologie se stává stále oblíbenějším marketingovým prvkem. Uplatňuje se například při promítání reklam, upoutávek a dalších motivů v kinech, divadlech, klubech, sportovních halách a při jiných příležitostech.