Kontejnerové domy vs malé domy

Malé doma (bungalovy) jsou v posledních letech mezi Evropany stále oblíbenější. Nabízejí cenově dostupné, personalizované bydlení. Zapadají také do stále atraktivnějšího minimalistického životního stylu. Jsou ale lepší než kontejnerové domy, které si také získávají stále větší oblibu?

Jak velké jsou bungalovy ve srovnání s obytnými kontejnery?

Zatímco malé domy i kontejnerové domy mohou být navrženy podle osobního vkusu, nemusí obytné kontejnery zapadat do termínu „malé“. Vzhledem k tomu, že jsou kontejnerové domy modulární, mohou se pohybovat od malých domů až po rozšířené, prostorné rodinné domy.

Obecně platí, že malé domy mají velikost přibližně 7,2 x 2,4 metru, i když některé mohou být navrženy větší nebo menší v závislosti na rozpočtu a počtu obyvatel.

Jsou malé domy nebo kontejnerové domy udržitelnější a energeticky účinnější?

Přepravní obytné a sanitární kontejnery jsou skvělým způsobem recyklace, zatímco udržitelnost malého domova částečně závisí na výběru materiálu, který použijete. Menší prostor malého domu však znamená nižší náklady na energii a úsporu použitých materiálů. Oba mají potenciál být smontovány na místě, což snižuje množství potřebného cestovního času a následně i jejich uhlíkovou stopu.

Je snazší renovovat malé domy nebo kontejnerové domy?

Obojí má pro i proti. Obytné kontejnery jsou spíše specializovaným stavebním projektem a zastřešení může být komplikované, zejména při nástavbách. Kontejnery se však snadno rozšiřují díky jejich modularitě.

V některých ohledech bydlení v malém domě vyžaduje kreativnější plánování než bydlení v kontejneru. To se týká menšího obytného prostoru a potřeby vytvořit praktické, inovativní úložné a obytné prostory. To je důležité pro každou oblast designu mikrodomů, až po osvětlení.