Pracujte z domova

Práce z domova je pro řadu lidí velkým lákadlem. Například v západní a severní Evropě je tato forma zaměstnání zcela běžná a v posledních letech se začíná prosazovat i v Česku. Mnozí vidí v práci z domova pouze výhody, ovšem tato forma má i svá úskalí.

Jaká práce je nabízena

Samozřejmě nelze provádět doma jakoukoliv činnost, ale jen takové, u kterých lze práci z domova vykonávat na PC nebo přes internet. Přes toto omezení lze některé práce z domova sehnat. Nejčastěji se jedná o práce v oboru grafického disignu, tvorby webových stránek, IT, žurnalistiky, copywritingu, překladatelství, administrativy, pojišťovnictví. Obecně tedy o práce v oborech zahrnujících práci na PC v kanceláři.

Výhody

Pro zaměstnavatele je tato forma zaměstnávání lidí výhodná tím, že nemusí budovat kancelářské prostory a vydávat náklady na energie jako je zejména vytápění a elektrický proud. Zaměstnanci zase spatřují výhody v tom, že se nemusí za prací přesunovat, nemusí se řídit pevnou pracovní dobou, vyhnou se ranním stresům v dopravě a také konfliktům se spolupracovníky. Za hlavní výhodu považují flexibilitu při vykonávání práce, to znamená, že ji mohou vykonávat podle vlastního rozvrhu a lépe ji skloubit s potřebami rodiny. Velmi výhodná může být práce z domu pro

pro lidi se zdravotním omezením a také pro matky či otce na mateřské či rodičovské dovolené.

Úskalí

Vedle výhod má práce z domova, či brigáda z domova i svá rizika a úskalí. Zaměstnavatelé si musí více hlídat citlivá firemní data a problémy mohou nastat také s vedením týmu. Zaměstnanci se mohou potýkat s komunikační izolací a jsou ochuzeni o pocity, které přináší týmová spolupráce, čili týmový duch. Práce z domova, ale ani brigáda na doma se vůbec nehodí pro zaměstnance, kteří si neumějí efektivně rozvrhnout čas a nemají v sobě zakódovanou disciplínu. Největší rizikem je tzv. prokrastinace, což je odkládání věcí na později. Práce doma nebo brígáda na doma může svádět k upřednostňování domácích prací na úkor pracovní činnosti. Problémem je také další vzdělávání v rámci kursů, školení a workshopů. Tato rizika jsou vyloučena u brigády z domova pro studenty.