Ochrana majetku a soukromí? Vsaďte na svěřenecký fond!

Máte pocit, že potřebujete svůj majetek chránit? Ať už je to z jakéhokoliv důvodu, potřebujete vymyslet něco, co vám majetek bezpečně ochrání. A jednou z možností je právě založení fondu. Respektive toho svěřeneckého. Tento pojem k nám přišel ze zahraničí a lidé jej velmi dobře znají, ale co ve skutečnosti znamená? To ví jen málokdo. Nejde o nějaké fondy, které si mohou zřídit jen bohatí pro své děti, ale má mnohem víc funkcí a může skvěle posloužit pro vás majetek a následnou ochranu.

Když se řekne svěřenecký fond

Každého napadne spousta věcí. Jde však o soubor majetku, který je vyčleněn zakladatelem a to vždy k jednomu konkrétnímu účelu. Majetek je bez formální právní subjektivity a bývá plně anonymní. Vždycky je pověřen správce, který o svěřený majetek pečuje, snaží se rozmnožovat majetkovou podstatu a také hlídá to, aby se plnil a naplňoval účel, ke kterému byl fond určen. Zakladatel také na začátku určí beneficienta, tedy toho, kdo má nárok na zisky a prospěch z fondu. Svěřenecké fondy jsou institutem práva anglosaského, často je vídáme v zahraničí, ovšem do českého práva pronikl také a to v roce 2014. Od roku 2018 je povinná evidence těchto fondů.

Kdo jej může založit?

Založení svěřeneckého fondu se může chopit osoba fyzická a také osoba právnická. Fondy je možno založit jak k veřejnému tak i soukromému prospěšnému účelu. V rámci majetku lze přidávat libovolnou věc, ať už movitou či nemovitou. Fondy tohoto typu nabízí větší variabilitu a stát nad nimi tak pečlivě a přísně nedohlíží, což mnohým vyhovuje. Tento způsob je celosvětově rozšířen a těší se velké pozornosti a zájmu. Jde o skvělou ochranu a také správu majetku, který chcete zachovat či předat budoucím generacím. Vyzkoušejte i vy tyto možnosti a zjistíte, jak jednoduše lze chránit majetek.