Jazyková škola pro každého

Dnešní možnosti cestování, studia nebo práce v zahraničí jsou již neomezené. To ovšem vyžaduje určitou jazykovou vybavenost. Domluvit se v cizí zemi anglicky, německy, španělsky či jiným jazykem přispívá k lepšímu poznání tamní kultury a života vůbec. Naučit se některému cizímu jazyku můžete v jazykové škole Akcent, která pořádá nejen jazykové kurzy pro děti, ale i pro běžnou veřejnost bez ohledu na věk a také akreditované kurzy pro učitele, kteří tak mají možnost si své znalosti procvičit a rozšířit.

Poukaz na výuku cizího jazyka

Pokud ještě nevíte, jaký dárek pod vánoční stromek někomu ze svých bližních pořídit, objednejte mu poukaz na kurz nebo zkoušku z cizího jazyka. Objednávku můžete vyřídit i telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Hodnotu poukazu můžete vybrat podle vlastního uvážení s ohledem na znalosti obdarovaného. Nezáleží ani na věku, jelikož člověk se může učit celý život.

Co jazyková škola nabízí?

V nabídce školy jsou jazykové kurzy pro jednotlivé osoby i pro firmy. Do jazykových kursů můžete přihlásit jak své děti, tak rodiče. Pro širokou veřejnost i pro firmy jsou pořádány kurzy angličtiny, němčiny, španělštiny, francouzštiny, italštiny i čínštiny. Cizinci pracující nebo studující v ČR mohou absolvovat kurzy češtiny.

Roční pomaturitní studium

Je určeno posluchačům, kteří se mohou soustředit pouze na jeden jazyk a chtějí v něm dosáhnout maximálního pokroku. Procvičují se všechny jazykové dovednosti od poslechu, přes mluvení, čtení, psaní až po samostatnou komunikaci, na kterou je kladen velký důraz. Škola přihlíží k individuálním potřebám každého posluchače a proto zaměřuje výuku například na kulturu, obchod či jiné oblasti.

Jazykové zkoušky

V jazykové škole Akcent se můžete přihlásit také zkouškám z některého cizího jazyka. Například IELTS je mezinárodně platná zkouška z úrovně anglického jazyka, která existuje na úrovni obecné angličtiny nebo akademické angličtiny. Test je uznáván všemi univerzitami v anglicky mluvících zemích i mnoha universitami v Evropě a také velkou částí zaměstnavatelů. Zkoušku může skládat kdokoliv starší šestnácti let.